04-8413171

פחים מנוקבים

25 נובמבר, 2009

פחים מגולבנים בגודל 2*1 מטר, עובי 1.5 מ"מ, מנוקבים במספר חורים: עגול 8, עגול 10, מרובע 8, מרובע 10.