04-8413171

ברזל שטוח

 עובי

ר
ו
ח
ב

 

 3

 4

 5

 6

 8

 10

12

 12

0.283  0.377  -  -  -  -  -

 15

0.353  0.471  -  -  -  -  -

 20

 0.471  0.628  -  -  -  -  -

 25

 0.588  0.785  0.981  1.177  -  -  -

 30

 0.71  0.94  1.18  1.41  1.88  -  -

 35

 0.82  1.10  1.37  1.65  2.20  2.75  -

 40

 0.94  1.26  1.57  1.88  2.51  3.14  3.77

 45

 1.06  1.41  1.77  2.12  2.83  3.53  4.24

 50

 1.18  1.57  1.96  2.36  3.14  3.93  4.71

 55

 1.29  1.73  2.16  2.59  3.45  4.32  5.18

 60

 1.41  1.88  2.36  2.83  3.77  4.71  5.56

 65

 1.53  2.04  2.55  3.06  4.08  5.10  6.12

 70

 1.65  2.20  2.75  3.30  4.40 5.50   6.60

 75

 1.77  2.36  2.94  3.53  4.71  5.89  7.07

 80

 1.88  2.51  3.14  3.77  5.02  6.28  7.53

 85

 2.00  2.67  3.34  4.00  5.34  6.67  8.00

 90

 2.12  2.83  3.53  4.24  5.56  7.06  8.48

 95

 2.24  2.98  3.73  4.47  5.97  7.46  8.95

 100

 2.36  3.14  3.93  4.71  6.28  7.85  9.42

 110

 2.59  3.45  4.32  5.18  6.91  8.64  10.36

 120

 2.83  3.77  4.71  5.65  7.53  9.42  11.30

 130

 3.06  4.08  5.10  6.12  8.16  10.20  12.25

 140

 3.30  4.40  5.50  6.59  8.79  10.99  13.19

 150

 3.53  4.71  5.88  7.07  9.42  11.77  14.13

 160

 3.77  5.02  6.28  7.54  10.05  12.56  15.07 

 170

 4.00  5.34  6.67  8.01  10.68  13.34  16.01

 180

 4.24  5.65  7.07  8.48  11.30  14.13  16.96

 190

 4.47  5.97  7.46  8.95  11.95  14.91  17.89

 200

 4.71  6.28  7.85  9.42  12.56  15.7  18.84